BREAKING NEWS
GMT+2 01:08

آموزش و پژوهش

hse-banner

دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست با بهره مندی از متخصصین ممتاز کشور در حوزه hse آمادگی عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت ها و برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی و ارائه ی خدمات مشاوره و پژوهشی را در حوزه hse با رویکرد hse پلاس اعلام می دارد.

فعالیت های دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسی با رویکرد HSE+

 

رویکرد HSE+  اولین بار توسط خانه نجات ایران و به منظور تکمیل و توسعه سازوکارهای پیشنهادی در قالب سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کشور طرح گردید و اکنون یکی از دستورکارهای دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسیHSE می باشد.

این رویکرد بر مبنای الزامات سیستم مدیریتی HSE که مابین سازمان­های دست­اندرکار جهانی و سازمان­های نظارت کننده داخلی و بین­المللی مورد توافق قرار گرفته ایجاد شده است. دبیرخانه در این رویکرد در تلاش است با افزودن نظرات و تجربیات مدیران، اعضاء و کارشناسان متخصص، اقدام به جلب توجه بیشتر به ارائه آموزشهای کاربردی، افزایش سطح آگاهی ذینفعان و مشارکت بیشتر ایشان در خصوص برنامه­های سلامت، ایمنی، محیط زیست نموده و فراتر از حداقل­ها و استانداردهای تعیین شده جهانی باشد.

این رویکرد طی ۷ مرحله به شرح زیر قابلیت استقرار در کلیه مراکز و سازمان­ها را دارا میباشد. لازم به ذکر است. تمامی فعالیت های اجرایی ذیل، منوط به همکاری و مشارکت موثر پرسنل و تعهد مدیریت ارشد سازمان­های متقاضی می­باشد.[۱]

 • شناسایی وضع موجود و نقاط قوت و ضعف سازمان
 • طراحی و ایجاد ساختار پروژه
 • آموزش کارگروه های تخصصی
 • تدوین مستندات و طراحی سیستم مدیریت HSE
 • شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک های HSE
 • اجرای رسمی سیستم
 • ممیزی شخص ثالث و اخذ گواهی نامه

 

مراحلاستقرار سیستم HSE+

 

 1. فاز اول: شناخت وضع موجود و تحلیل شکاف
  • برنامه ریزی جهت انجام پروژه
  • انجام مطالعات شناخت وضع موجود (متناسب با مأموریت، چشم انداز و …)
  • تحلیل نتایج مطالعات و ارزیابی آنها و تطابق با الزامات HSE
  • ارائه گانت چارت پیشنهادی پروژه
  • ارائه گزارش فاز اول پروژه

* خدمات HSE+ : شناسایی با رویکرد پیشگیری از بحران)

 

 1. فاز دوم: طراحی و ایجاد ساختار پروژه
  • تعیین کارگروه های کارشناسی و اعضای کمیته راهبری و نماینده مدیریت HSEاز طرف شرکت
  • تدوین آیین نامه کمیته راهبردی
  • ارائه گزارش فاز دوم پروژه

 

 1. فاز سوم: آموزش کار گروه های تخصصی
  • برنامه ریزی لازم جهت هماهنگی و برگزاری دوره های آموزشی
  • مبانی و الزامات سیستم مدیریت HSE – ویژه اعضاء کمیته و مدیران
  • مبانی، الزامات و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE- ویژه کار گروه ها
  • مبانی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی
  • مبانی ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE
  • مفاهیم اولیه سیستم مدیریت HSE
  • نحوه راهبری و نگهداری سیستم مدیریت HSE
  • ارائه گزارش فاز سوم پروژه

* خدمات HSE+ : آموزش­های کاربردی (پیوست شماره ۱ )

 • امداد و کمکهای اولیه (مقدماتی)
 • امداد و کمکهای اولیه (پیشرفته)
 • ایمن سازی و مقاوم سازی
 • بقا در طبیعت
 • بهداشت و سلامت
 • تغذیه
 • کوهنوردی و طبیعت گردی
 • مدیریت بحران و شرایط اضطراری (مقدماتی)
 • مدیریت بحران و شرایط اضطراری (پیشرفته)

 

 1. فاز چهارم: تدوین مستندات و طراحی سیستم مدیریت HSE
  • تدوین روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق – فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی آموزش HSE مبتنی بر تأیید صلاحیت ها- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی پایش و اندازه گیری- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی بازنگری مدیریت- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی واکنش در برابر شرایط اضطراری- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی مدیریت تغییر- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی ثبت، بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادها- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی ممیزی داخلی- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی مدیریت HSE پیمانکاران- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی ارتباطات و مشاوره- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی دستیابی به الزامات قانونی- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی کنترل عملیات HSE- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی یکپارچگی سرمایه- فرم های مورد نیاز
  • تدوین روش اجرایی مدیریت دانش HSE- فرم های مورد نیاز
  • تدوین دستورالعمل های مورد نیاز HSE
  • تدوینMSDSها
  • تدوین نقشه های مورد نیاز
  • تدوین بیانیه خط مشی سیستم مدیریت HSE
  • تدوین اهداف سیستم مدیریت HSE
  • تدوین نظامنامه سیستم مدیریت HSE
  • نهایی سازی مستنداتسیستم مدیریت HSE
  • ارائه گزارش فاز چهارم

 

 1. فاز پنجم: شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک ها
  • برگزاری جلسات توجیهی و سایت ویزیت جهت ارزیابی ریسک HSE
  • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های HSE
  • ثبت نتایج حاصل از شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها
  • تهیه لیست الزامات قانونی مرتبط با HSE
  • انجام معاینات طب کار و آلاینده سنجی ها از پرسنل
  • تعیین و بازنگری اهداف بر اساس نتایج خروجی ارزیابی های ریسک و جنبه، الزامات قانونی و معاینات و آلاینده سنجی ها
  • تهیه برنامه مدیریت ریسک و جنبه
  • بازنگری اقدامات کنترلی مرتبط با ریسک و جنبه های شناسایی شده
  • مشاوره و نظارت بر اجرای اقدامات کنترلی
  • شناسایی مشاغل بحرانی با توجه به نتایج ارزیابی ها

* خدمات HSE+ : سلامت

 • برنامه های پایش و بررسی سلامت کارکنان در دوره های زمانی مشخص
 • ارائه خدمات و برگزاری جلسات منظم مشاوره روانشناسی فردی و گروهی
 • ارائه برنامه های اقدام و راهکارهای بهبود وضعیت سلامت کارکنان
 • مشاوره ها و روانشناسی اعتیاد، ایدز و …

 

* خدمات HSE+ : ایمنی اجزای سازه و غیر سازه

 • انجام امور تثبیت و مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای
 • بازدید و ارزیابی میدانی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی
 • ارزیابی مقاومت سازه و برآورد سریع اولیه خسارات – RVS
 • انجام امور تثبیت و مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای
 • طراحی و پیاده سازی سامانه فرماندهی و مدیریت حوادث ICS

 

* خدمات HSE+ : امور رفاهی

 • ارائه بسته های تشویقی شامل برنامه های تفریحی، ورزشی، گردشگری

 

 1. فاز ششم: اجرای رسمی سیستم
  • توزیع مستندات در بین همکاران مربوطه
  • اجرای سیستم طرح ریزی شده مطابق روش های اجرایی و دستور العمل ها
  • برگزاری مانور ها
  • مشاوره و نظارت بر سیستم و کشف و رفع مشکلات
  • انجام ممیزی داخلی و تهیه گزارشات و صدور اقدامات اصلاحی
  • ارائه گزارش فاز ششم

* خدمات HSE+ : اجرای برنامه های شبیه سازی جهت افزایش آمادگی کارکنان

* خدمات HSE+ : تامین وسایل ایمنی

 • تامین اقلام و تجهیزات اطفاء حریق، کیت های کمکهای اولیه و تأمین کوله نجات
 • تآمین برچسب های شیشه ضد ریزش
 • تامین و نصب علائم هشدار دهنده و راهنمایی در شرایط اضطراری
 • تامین تجهیزات لوازم حفاظت فردی

 

 1. فاز هفتم: ممیزی شخص ثالث و اخذ گواهینامه
  • تصمیم قطعی مدیریت و مشاور برای اخذ گواهینامه سیستم
  • تماس با شرکت گواهی دهنده و انجام امور اداری مربوطه
  • حضور در روز ممیزی و کمک به رفع عدم انطباق های مشاهده شده ممیز
  • اخذ گواهینامهسیستم مدیریت HSE

 

[۱]– تمامی مراحل ذکر شده در ادامه جزء الزامات HSE بوده و بندهای مشخص شده (با علامت *) جزء خدمات HSE+ می­باشد.