BREAKING NEWS
GMT+2 01:09

دوره های آموزشی

بر اساس تدوین برنامه های آموزشی موسسه مقاوم سازی مصوب معاونت آموزش های تخصصی موسسه مقاوم سازی ۱۴سرفصل آموزشی به عنوان دوره های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشخص گردید. بر این اساس شاکله ی فعالیت های آموزشی حوزه ی HSE در این عناوین شکل خواهد گرفت.گروه تخصصی HSE از ابتدای سال ۱۳۹۳ آغاز به کار نموده است و جوان ترین گروه علمی موسسه مقاوم سازی می باشد.مدیریت گروه به عهده ی آقای دکتر بهرام طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مشاور وزیر نیرو می باشد. عنوان های دوره های آموزشی و ساعت مفید آموزشی به شرح ذیل می باشند:

مبانی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست – ۱۶ ساعت و ۲۴ ساعت

مدیریت و مهندسی HSE در پروژه های عمرانی- ۱۶ ساعت

مدیریت HSE ویژه مدیران – ۴ ساعت

مدیریت و مهندسی HSE در صنعت آب و فاضلاب – ۱۶ ساعت

مدیریت و مهندسی HSE در صنعت برق و مخابرات – ۱۶ ساعت

مدیریت و مهندسی HSE در پروژه های نفت و گاز – ۲۴ ساعت

مدیریت و مهندسی HSE در کارخانجات و صنایع – ۸ ساعت و ۱۶ ساعت

مدیریت و مهندسی HSE در معادن – ۸ ساعت

اصول مهندسی ایمنی تاسیسات صنعتی پیچیده – ۸ ساعت

خطاهای انسانی، رویکرد و تکنیک ها در مدیریت HSE – ۱۶ ساعت

ارزیابی آلودگی های نفتی ، آب های سطحی ، زیر زمینی و خاک- ۸ ساعت

ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA – ۸ ساعت

پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست – HSE-MS – ۸ ساعت و ۱۶ ساعت

مدل سازی و ارزیابی پیامد حوادث فرآیندی- ۸ ساعت و ۱۶ ساعت